Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

«Դիմակներ և նոտաներ» բեմականացում

«Դիմակներ և նոտաներ». Անահիտ Ցիցիկյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաների երաժշտաթատերական բեմականացումը

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events