Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

Արամ Խաչատրյանի թիվ 2 Քայլերգը՝ ՀՀ Ոստիկանության Քայլերգ

Արամ Խաչատրյանի թիվ 2 Քայլերգը դարձավ ՀՀ Ոստիկանության Քայլերգը: Ապրիլի 16 -ին կոմպոզիտորի որդին՝ Կարեն Խաչատրյանը, ՀՀ Ոստիկանության օրվա առիթով, հանդիսավոր պայմաններում Քայլերգի նոտաները հանձնեց ՀՀ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանին:

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events