Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

Լուսանկարների ցուցահանդես

«Քարե վկաներ» Պողոս Բարսեղյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը՝ նվիրված ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events