Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

«Զարգացող մարտահրավերներ» խորագրով գիտաժողով

Թանգարանների միջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ) Մարքեթինգի և հանրահռչակման կոմիտեի ամենամյա գիտաժողով

Հոկտեմբերի 24-28, Երևան

Զարգացող մարտահրավերներ

Վերջին 3 տասնամյակում աշխարհում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացումները որոշակի ազդեցությունն են ունեցել նաև թանգարանային մշակույթի վրա: Առաջ են եկել բազում խնդիրներ, որոնք, առավել քան երբևէ, արագ և ճկուն արձագանքման անհրաժեշտություն ունեն:

2015թ. հոկտեմբերի 24-28-ը Թանգարանների միջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ) Մարքեթինգի և հանրահռչակման կոմիտեն, Հայաստանի ազգային կոմիտեի համագործակցությամբ՝ նախատեսում է Երևանում անցկացնել «Զարգացող մարտահրավերներ» խորագրով գիտաժողով: Այն լավ հնարավորություն կընձեռի մասնագետների ուշադրությունը սևեռելու թանգարաններում նորանոր այցելուների ներգրավմանը, տեղեկատվական և թվային տեխնոլոգիաների կիրառմանը, թանգարանային ցուցադրություններում հակասությունների մեկնաբանմանն առնչվող տարաբնույթ խնդիրների վրա:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Տեխնոլոգիական զարգացումները թանգարանների համար նոր լսարաններ գրավելու և նրանց հետ առավել արդյունավետ համագործակցելու հնարավորություններ են ընձեռում: Գիտաժողովում քննարկվող թեմաները կնպաստեն տարբեր թանգարաններում կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաների վերաբերյալ բազմակողմանի տեղեկատվություն ստանալուն, մասնագիտական փորձի փոխանակմանը, առաջարկներին և սեփական բրենդի ստեղծմանը։

ՆՈՐ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐՈՎՈՒՄ – ՄԻԼԵՆԻԱԼ

Ժամանակակից թանգարանային շուկայավարման գործընթացներում կայացած երիտասարդ մասնագետները փորձում են նոր խոսք, ինքնուրույն հայացք և թարմ գաղափարներ ներմուծել՝ ի նպաստ ոլորտի զարգացմանը։ Մենք կփորձենք այդ խնդիրները դիտարկել նոր սերնդի տեսանկյունից։

ՀԱԿԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ , ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ , ԲԱՆԱՎԵՃ

Տարբեր թանգարաններում հաճախ հակասություններ են առաջ գալիս ներկայացվող թեմայի, ցուցահանդեսի կամ առաջարկվող ծրագրերի հետ կապված։ Մենք կփորձենք միասին դիտարկել հակասությունը՝ թանգարանային մարքեթինգի և հանրահռչակման տեսանկյունից և գտնել դրանց հաղթահարման ուղիները։

Մանրամասն տեղեկություն ստանալու վերաբերյալ կարող եք այցելել գիտաժողովի կայքէջ http://museumarm.am

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events