Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

Aram Khachaturian. Chamber Works ձայնասկավառակ

Աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի կամերային ստեղծագործություններն ամփոփվել են “Aram Khachaturian. Chamber Works” ձայնասկավառակում:

© Երկիրմեդիա

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events