Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

Շնորհակալության խոսք

Ա. Խաչատրյանի տուն-թանգարանը շնորհակալություն է հայտնում Ռուսասատանի դեսպանատանը Պ.Ի.Չայկովսկու ծննդյան 175-ամյակին նվիրված բարեգործական երեկոյի կազմակերպմանն աջակցության համար:

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events