Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

Տուն-թանգարանը՝ 360 աստիճանով Google map-ում

Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի ցուցասրահները 360 աստիճանով արդեն կարող եք դիտել Google քարտեզով:

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events