Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

Մեկնարկեց Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների 9-րդ մրցույթ-փառատոնը

Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում մեկնարկեց Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների 9-րդ մրցույթ-փառատոնը: Մասնակիցները դաշնամուրի, լարային և ազգային գործիքների դասարանների սաներ են:

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events