Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԵՎ ԴՊՐՈւԹՅԱՆ ՕՐԸ

Սեպտեմբերի 1-ին՝ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԵՎ ԴՊՐՈւԹՅԱՆ ՕՐԸ, Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի կրթական ծրագրերի նոր սրահը բացեց իր դռները:

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events