Открыто: Пн.-Пт. - 11:00-17:00, сб.: 11:00-16:30
Спонсор:
Вернуться ко всем новостям

Գործարկվել է Տուն-թանգարանի նոր կայքը

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ԿՐԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՆՈՒՄ Է ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ.

Օրերս գործարկվել է Տուն-թանգարանի նոր կայքը:

Կայքի համար մշակվել է նոր դիզայն, թարմացվել է նաև առկա տեղեկատվությունը՝ պայմանավորված կառուցվածքային փոփոխություններով։

Կայքն առանձնանում է նաև իր բացառիկ երաժշտական ձևաչափով:

Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյա հոբելյանը հետևորդներին նորովի ներկայանալու հիանալի առիթ է: Վստահ ենք, որ նոր կայքի շնորհիվ աճելու է մեր հետևորդների թիվը։ Նոր կայքը նախկինից տարբերվում է ավելի կատարելագործված և գեղեցիկ դիզայնով, իսկ գործառութային առումով տրված են առավել ժամանակակից լուծումներ, որոնք հետագայում լայն հնարավորություններ կստեղծեն կայքի ճկունության ապահովման համար։ Կայքում օգտագործվել են ներքին և արտաքին տարանցման գործիքներ, որոնց շնորհիվ կայքի այցելուները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու թե՛ Վիքիպեդիայի, և թե՛ այլ սկզբնաղբյուր հանդիսացող արժանահավատ տեղեկություններին:

Կայքը եռալեզու է, առաջիկայում հնարավորություն կունենանք նաև այլ լեզուներով ներկայանալու:

Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը շնորհակալություն է հայտնում «Կայքի վերագործարկման նախագծի» գործընկեր և աջակից՝ «Կասպերսկի» ընկերության Հայաստանյան ներկայացուցչությանը («Kaspersky Symphony»):

Aram Khachaturian Museum has got great news for you!

The new website of the Museum has been running!

A new design has been developed for the website. The existing information has also been updated due to structural changes.

The site also stands out for its exclusive music format.

The 120th birthday anniversary of Aram Khachaturian is a great opportunity to present Maestro to his followers in a new, attractive way. We are sure that thanks to the new website, the number of our followers will increase. The new website differs from the previous one with a more refined and beautiful design, and in terms of functionality, more modern solutions are provided, which will create wide opportunities for ensuring the website’s flexibility in the future. The site uses internal and external transit tools, thanks to which site visitors have the opportunity to get acquainted with reliable information from both Wikipedia and other sources.

The website is created in 3 languages /Armenian, English and Russian/. We hope that in the near future we will have a chance to present ourselves in other languages as well.

Aram Khachaturian Museum is glad to present the partner and supporter of the «Website Relaunch Project», the Armenian representative of «Kaspersky» Company — («Kaspersky Symphony»).

Дом-музей Арама Хачатуряна © 2023. Все права защищены. | Разработано в Urban Events