Open: Mon.-Fri. - 11:00-17:00, Sat. - 11:00-16:30
Sponsor:
Back to all Post

«Ճանաչենք երաժշտական ժանրերը»

Խաղի միջոցով ծանոթություն մի քանի երաժշտական ժանրերին, հատկապես այն ժանրերին, որոնցում ստեղծագործել է Արամ Խաչատրյանը:Բալետի ժանրը, «Գայանե», «Սպարտակ» բալետների տեսաֆիլմերի դիտում:

Aram Khachaturian Museum © 2023. All Rights Reserved. | Developed by Urban Events